Frankrijk
Roofvogel met vis
Landende zwaan
opvliegende meerkoet
IJsland Godafoss
Texel 2