Frankrijk
Landende zwaan
opvliegende meerkoet
Roofvogel met vis
Texel 2
IJsland Godafoss