Texel 2
IJsland Godafoss
Landende zwaan
Roofvogel met vis
Frankrijk
opvliegende meerkoet