Texel 2
Roofvogel met vis
Landende zwaan
IJsland Godafoss
opvliegende meerkoet
Frankrijk