Roofvogel met vis
Frankrijk
Landende zwaan
opvliegende meerkoet
Texel 2
IJsland Godafoss