Roofvogel met vis
Landende zwaan
opvliegende meerkoet
IJsland Godafoss
Frankrijk
Texel 2