Landende zwaan
opvliegende meerkoet
IJsland Godafoss
Roofvogel met vis
Frankrijk
Texel 2