Evert den Hartog: beeldhouwer van bronzen beelden.